Våra Tjänster

Priser

EventService Stockholm erbjuder Elektriska och mekaniska arbeten på följande tjänster:

 • Service
 • Underhåll
 • Reparation
 • Konstruktioner
 • Tillbyggnationer
 • Ombyggnationer
 • Kundspecifik tillverkning* av kablage, undercentraler, styrdon m.m.
 • Kundbesök och fältarbeten på begäran

  *Vid beställning av kundspecifika produkter som överstiger 25 000kr debiteras halva fakturabeloppet i förskott.

 • Vi utför arbeten på:

            Rörligt och fast ljus, elektriska apparater, mekaniska problem, PDUer,
            dimmerpack, styrningar, motorer, ljusbord, stativ, kablage, bildskärmar,
            projektorer, LED, microfoner, högtalare, elektroniska instrument,
            mjukvaruuppdateringar och allt annat tänkbart inom scen, studio, teater
            och event!  Vi gör även kalibrering/LCD/DLP alignment och justering av
            konvergens i projektorer. Samt mycket mycket mer 🙂

 • Förenklad felsökning sker kostnadsfritt
 • Felsökning som överstiger 30 minuter debiteras 695kr* (max 2 timmar ingår sedan löpande 695kr)
 • För verkstadstid debiterar vi 625kr/tim*/** (debitering sker per påbörjad halvtimme)
 • För besökstid hos er debiterar vi 695kr/tim*/** (minimum debitering om 5 timmar, debitering sker per påbörjad halvtimme och restid inkluderas)
 • Vid utryckning på jour debiterar vi 895kr/tim*/** (debitering sker per påbörjad halvtimme och restid inkluderas)

*Alla angivna priser är exklusive moms och gäller för 2024.
**Tillkommande kostnader för förbrukningsmaterial, reservdelar etc debiteras löpande.

Kontakta oss för mer info!

Referensprojekt


Vi har byggt ett belysningssytem efter kunds design. Kund stod för ide och levererade färdiga ramar i aluminium profil för montering av ljusslinga samt hålbild för montering av neutrik ethercon hona för panelmontage på kretskort. 150 enheter av armaturen byggdes och till dessa konstruerades 3 styrdon för att genom DMX kunna driva totalt 144 trianglar samtidigt. Varje styrdon levererar 12V @ 200A och varje triangel har 4 dmx kanaler.